เดือน บุนนาค, 2448-2525.

เศรษฐศาสตร์ภาคต้นฉบับปรับปรุงใหม่. - พระนคร, โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ์, 2502. - 476 หน้า.


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ด8 2502

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544