การจัดการงานขนส่งสินค้า = Cargo transportation management / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สาขาวิชา, 2532. - 2 เล่ม.

9746119885 9746130137


การขนส่ง.
การขนส่งทางน้ำ.

HF5765 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544