สังคมไทยยุคเศรษฐกิจเฟื่อง : จากรายการขอคิดด้วยคน : อันดับแรก / โดย อานันท์ ปันยารชุน, พล.ต. จำลอง ศรีเมือง, สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ; เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ดำเนินรายการ. - กรุงเทพฯ : สถาบันสันติประชาธรรม, 2537. - 205 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภาวะสังคม.

HC445 / .ส62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544