ประชุมพงศาวดาร. - พระนคร, องค์การค้าของคุรุสภา, 2506- - เล่ม.

ปีพิมพ์ในเลขเรียกหนังสือ ใช้ปีแรกที่จัดพิมพ์.


ไทย -- ประวัติศาสตร์.

DS562 / .ป4 2506

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544