สำมะโนประมงทะเล พ.ศ. ... ของประเทศไทย : [ฉบับ]เขตประมง = Marine fishery census of Thailand : coastal zone / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2529- - เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2528-

สำรวจครั้งแรกปี 2510 โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ล. 1. เขตประมง 1 (เขตตะวันออกของอ่าวไทย) ตราด จันทบุรี ระยอง -- ล. 2. เขตประมง 2 (เขตอ่าวไทยตอนใน) ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี -- ล. 3. เขตประมง 3(เขตอ่าวไทยตอนกลาง) ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี -- ล. 4. เขตประมง 4 (เขตอ่าวไทยตอนใต้) นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส -- ล. 5. เขตประมง 5 (ฝั่งทะเลอันดามัน) ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล.


ประมง -- ไทย -- สถิติ.

SH307 / .ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544