ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการร้องทุกข์ / โดย อุกฤษ มงคลนาวิน ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, 2540. - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

9748954021


สิทธิในการร้องทุกข์ -- ไทย.
การร้องทุกข์ (วิธิพิจารณาคดีปกครอง) -- ไทย.

KPT2760 / .ป63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544