แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2540-2544 / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2540. - 115 หน้า : แผนที่.

ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: การรถไฟแห่งประเทศไทย.


การรถไฟแห่งประเทศไทย--การวางแผน.

HE3308 / .ผ88

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544