สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

การสื่อสารกับการเมือง / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ พริ้นติ้ง, 2541. - ก-ฌ, 346 หน้า : ภาพประกอบ.

9748961303


การสื่อสารทางการเมือง.
การสื่อสาร -- แง่การเมือง.

P96.ม8 / ส74 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544