วิกฤติเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน / โดย วิทยากร เชียงกูล ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2541. - 311 หน้า : ภาพประกอบ.

9742305439


กองทุนการเงินระหว่างประเทศ.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540.

HC445 / .ว6758

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544