สรุปผลการประชุมหัวหน้าโครงการภายใต้ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการเรื่อง "ศูนย์ประยุกต์กับการบริการทางวิชาการ" วันที่ 11 กันยายน 2540 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / รวบรวมและจัดทำโดย ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ. - [นครปฐม] : ศูนย์, 2540. - 36 หน้า : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ --การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544