นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-

การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายสิ่งพิมพ์โครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย, 2535. - ก-ณ, 345 หน้า.

9748881865


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2470-2475.

JQ1745.ก5 2470-75 / น23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544