ฉบับรายงานครบรอบ 10 ปี. - กรุงเทพฯ, 2507. - 148 หน้า. ภาพประกอบ.


กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน.

J681.ส25 / พ38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544