เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี บรรณาธิการ ; โคริน เฟื่องเกษม ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. - 556 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1945-
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์ -- ค.ศ. 1945-

DS526.7 / .อ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544