สมพร พรหมหิตาธร, 2480-

คู่มือปฏิบัติงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา / สมพร พรหมหิตาธร. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540. - 190 หน้า.


ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง.


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.

KPT1155 / .ส44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544