รายงานผลการสำรวจรายได้รายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรปีการผลิต = Report of the income and expenditure survey of cooperative members in agricultural sector crop year / กลุ่มงานวิจัยด้านพัฒนาระบบสหกรณ์ กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2535- - เล่ม : ภาพประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2534-2535-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


สหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- สมาชิก -- ภาวะเศรษฐกิจ.
เกษตรกร -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
Agriculture, Cooperative -- Thailand -- Membership -- Economic conditions.
Farmers -- Thailand -- Economic conditions.

HD1486.ท9 / ร564

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544