รายงานประจำปี. - กรุงเทพฯ, [2515?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2514-

ปี 2547- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
ปี 2557 มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.


โรงงานยาสูบ--วารสาร.
Thailand Tobacco Monopoly--Periodicals.

TS2230 / .ก6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544