สีลม แจ่มอุลิตรัตน์.

ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์. - สงขลา : บริษัท โซนพรินท์, 2540. - 268 หน้า : ภาพประกอบ.

9746057634


วิทยาการระบาด.

WA105 / .ส64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544