เสนอ นิลเดช, 2477-

เรือนเครื่องผูก / เสนอ นิลเดช ; บรรณาธิการเล่ม ศิรประภา ดารามาตร์. - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (2547)

9747381125 9747383675 (2547)


บ้านโครงสร้างไม้ -- ไทย -- การออกแบบและการสร้าง.
ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- การออกแบบและการสร้าง.
สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย -- แบบและแผนผัง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544