การณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดย แม้นมาส ชวลิต และคนอื่นๆ บรรณาธิการโดย จินตนา ใบกาซูยี อุษณีย์ วัฒนพันธ์ และ สุพรรณี แสงอากาศ. - กรุงเทพฯ, 2529. - 508 หน้า. ภาพประกอบ.


หนังสือและการอ่าน -- การประชุม.
ความสนใจในการอ่าน -- ไทย.

Z1003.5 / .ศ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544