เอกสารประกอบคำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค (ศ. 312) - กรุงเทพฯ, ม.ป.ป. - 2 เล่ม.

ล. 1 เป็นเอกสารประกอบคำบรรยาย.- ล. 2 แบบฝึกหัด.


เศรษฐศาสตร์มหภาค.

HB180 / .ธ483

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544