เศรษฐศาสตร์บัณฑิต. - พระนคร, 2501- - เล่ม. ภาพประกอบ. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2500-


เศรษฐศาสตร์ -- ปกิณกะ.

HB180 / .ธ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544