ส. เชื้อหอม.

ภาษาสื่อมวลชน มีกี่คนทนรับได้ / ส. เชื้อหอม. - กรุงเทพฯ : มาลัย, 2541. - 90 หน้า : ภาพประกอบ.

9747704544


สื่อมวลชนกับภาษา.
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา.
จรรยาบรรณทางวารสารศาสตร์.

P96.ภ6 / ส14

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544