ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ.

แผ่นดินไทยสองข้างรางเหล็ก. - พระนคร, ก้าวหน้า, 2509. - 214 หน้า. ภาพประกอบ.


ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS566 / .ป38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544