ครรชิต มาลัยวงศ์.

แนวทางใช้ไอทีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ / โดย ครรชิต มาลัยวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : งานมัลติมีเดีย ฝ่ายศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541. - 157 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดอนุทัศนไอที ; 3 .

9748629538


เทคโนโลยีสารสนเทศ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย.

HC445.ฮ9ท72 / ค45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544