ส. เปลี่ยนศรี.

ไขปัญหายาไทยสมุนไพรรักษาโรค : รวมคำไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจากคำถามผู้อ่าน / ส. เปลี่ยนศรี. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2538- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9747121905


เครื่องยาจากพืช.
สมุนไพร -- ไทย.

QV766 / .ส15

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544