บัณฑิตธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ, 2500- - เล่ม. ซีดีรอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว. รายปี - 2500-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--นักศึกษาเก่า--ทำเนียบนาม.


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย.

LG395 / .ก232

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544