นโยบายและการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและไทย : รวมตัวอย่างภาคนิพนธ์ที่ดีระดับบัณฑิตศึกษา / เขียน ธีรวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; เขียน ธีรวิทย์ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - ก-ฌ, 213 หน้า.

9746324748


สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

E183.7 / .น45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544