ศักดิ์ ไทยวัฒน์, 2454-2544.

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง. - พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2497. - 127, 80 หน้า.


กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.
รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1743.ก5 / ศ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544