แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : กอง, [2538?]. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. สรุปแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) -- ล. 2. โครงการใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--การวางแผน.

LG395.ก231 / ธ41 2540-44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544