แม็คเค็ลแลนด์, เดวิด ซี.

สังคมแห่งความสำเร็จ แปลจาก The achieving society แปลโดย สุเทพ สุนทรเภสัช. - กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2518. - 323 หน้า. - หนังสือแปลชุด "นวทัศน์" ; เล่มที่ 18 .


เศรษฐศาสตร์.
การพัฒนาเศรษฐกิจ.

HD82 / .ม84

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544