อุดม ใยเจริญ.

วิจัยการดำเนินงานเบื้องต้น [Introduction to operations research] โดย อุดม ใยเจริญ และ สุทธิชัย โง้วศิริ. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519. - 256 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง.


วิจัยปฏิบัติการ.

HD20.5 / .อ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544