วิวัฒนาการของสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2471-2540. - กรุงเทพฯ, สำนักงาน, 2540. - 67 หน้า. ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9747289431


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

JQ1746.ฮ345 / ข64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544