เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2449-2514.

ประวัติศาสตร์อีสาน. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2530. - 19, 667 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์.

DS588.ต5 / ต7 2530

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544