รายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตทาง เศรษฐกิจ / เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ การเงินของประเทศ (ศปร.). - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา, 2541. - ซ, 14, 205 หน้า : ภาพประกอบ.

9748639428


คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ.


การเงิน -- ไทย.
วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2541.

HC445 / .ศ65 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544