จุมพต สายสุนทร.

คำอธิบายกฎหมายทะเล : อาณาเขตทางทะเล / จุมพต สายสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541. - 332 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9747688972


กฎหมายทะเล.

K1150 / .จ73 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544