ณรงค์ ธนาวิภาส.

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / ณรงค์ ธนาวิภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2539. - 172 หน้า : ภาพประกอบ.

9741100507


เศรษฐศาสตร์.

HB180 / .ณ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544