บันทึกภาพและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 / อรุณ เวชสุวรรณ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2541. - 176 หน้า : ภาพประกอบ.


นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516 -- ภาพ.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519 -- ภาพ.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?

DS586 / .บ634

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544