เลอสรร ธนสุกาญจน์.

กฎหมายสำหรับบริการอินเตอร์เนทในประเทศไทย = Legal framwork for regulating Internet in Thailand : กรอบ ข้อเสนอแนะ และการควบคุมดูแล การให้บริการ / คณะผู้วิจัย เลอสรร ธนสุกาญจน์, จิตตภัทร เครือวรรณ์, สุธรรม อยู่ในธรรม. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541. - 273 หน้า : ภาพประกอบ.

9747716984


อินเทอร์เน็ต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เทคโนโลยีกับกฎหมาย.

KPT80.ค53 / ล75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544