อารียา ชุมสาย.

หมวดป๊อป = Boot camp / โดย อารียา ชุมสาย ; แปล-เรียบเรียง มลิวัลย์ ธรรมแสง. - กรุงเทพฯ : บริษัท ฟิวเจอร์ พับบลิชชิ่ง จำกัด, [2541] - 138 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9748639568

PL4209.อ5663ก14 / 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544