เทือก บรรทัด.

กลางคลื่นกระแสกาล : รวมบทกวี / เทือก บรรทัด. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [ม.ป.ท.] : B.J. Plate Processor, 2541. - 108 หน้า : ภาพประกอบ.

9748634302

PL4209.ท85 / ก17 2541

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544