รอยอดีตสกลนคร / ผู้เรียบเรียบ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อรุณศักดิ์ กิ่งมณี. - ขอนแก่น : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 7, 2540. - 185 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่.

9744180676


โบราณคดี -- ไทย -- สกลนคร.
แหล่งโบราณคดี -- ไทย -- สกลนคร.
การค้นพบทางโบราณคดี -- ไทย -- สกลนคร.
ศิลปกรรมเขมร -- ไทย -- สกลนคร.


บ้านดอนธงชัย (สกลนคร)

DS567 / .ร56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544