เซปัลเวดา, โยเซ่ เอ.

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม / Jose A. Sepulveda, William E. Souder, Byron S. Gottfried ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม. - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, อิงค์, 1998 [2541] - 245 หน้า : ภาพประกอบ.

9742080801


เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม.
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม -- คำถามและแบบฝึกหัด.

TA177.4 / .ซ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544