สมุดแผนที่สถิติประชากรและเคหะ / งานแผนที่สถิติ. - กรุงเทพฯ : กองวิชาการสถิติ, [2523?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายสิบปี - 2523-


ไทย -- ประชากร
ไทย -- สำมะโนประชากร.
ไทย -- ประชากร -- แผนที่

HB3644.55.ก3 / ส38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544