สุรเดช วงศ์สินหลั่ง.

เทคนิคการวัดแสง / ถ่ายทอดวิชาการและประสบการณ์การวัดแสงโดย สุรเดช วงศ์สินหลั่ง. - กรุงเทพฯ : PHOTO & LIFE, 2541. - 136 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


การวัดแสง.
การถ่ายภาพ -- แสงสว่าง.

TR590 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544