วิทยากร เชียงกูล, 2489-

ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ต้านภัยวิกฤติ IMF / วิทยากร เชียงกูล. - กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541. - 109 หน้า.

9748640523


การศึกษา -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540.
ไทย -- ภาวะสังคม -- 2540.

HC445 / .ว6778

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544