อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว. วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541. - 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า) : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


สุทธสิริโสภา, พระองค์เจ้า, 2464-2541.

DS570.45.ส73 / อ38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544