อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์, 2541. - 106 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9748632741


สุทธสิริโสภา, พระองค์เจ้า, 2464-2541.


มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน.


การปรุงอาหารไทย.

DS570.45.ส73 / อ37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544