เมทินี พงษ์เวช.

ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร / [สรุปและเรียบเรียงโดย] เมทินี พงษ์เวช. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2541. - 63 หน้า.

รายงานการสัมมนาเรื่อง "ผู้หญิงบนเส้นทางนักบริหาร" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2540 ณ ห้องประชุม 4 ตึกองค์การสหประชาชาติ.


นักบริหารสตรี -- ไทย -- การประชุม.
สตรีในราชการพลเรือน -- ไทย -- การประชุม.
สิทธิสตรี -- ไทย -- การประชุม.

JQ1746.ฮ13น6 / ม73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544