พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ, 2502-

รัฐธรรม / พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ. - เชียงใหม่ : สถาบันปัญญานันทะ, 2541. - 93 หน้า : ภาพประกอบ.

9748415449


พุทธศาสนากับรัฐ.
พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ3664

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544