สมชัย ศรีสุทธิยากร.

การประเมินผลโครงการพัฒนาคนจนในเมือง (สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง) : รายงานผลการวิจัย / โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง, 2538. - 63, [21] แผ่น : ภาพประกอบ.


สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง.


การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ

HT178.ท92ก4 / ส42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544